Videoconference Key-User Training

Bij MK2 zien we vaak dat videoconferentiesystemen te weinig of weinig effectief worden gebruikt, waardoor ze niet de effecten hebben die u voor ogen heeft. Door binnen uw organisatie enkele key users aan te wijzen en hen gedegen op te leiden, kunt u ervoor zorgen dat u met uw videoconferentiesysteem wél de beoogde resultaten behaalt.

Deze training bevat alle kennis en vaardigheden uit de Videoconference User Training en biedt daarnaast verdieping en inspiratie om de apparatuur optimaal te kunnen gaan gebruiken. In deze training gaan we in op vagen als ‘Hoe haal ik voordeel uit videoconferentie’ en ‘Wat zijn de gedragsregels bij videoconferentie?’ U verkrijgt hiermee niet alleen kennis en vaardigheden wat betreft de technische aspecten van de apparatuur, maar u leert ook meer over de manier waarop u het prettigst communiceert door middel van de apparatuur. Bovendien krijgen managers en leidinggeven handvatten om hun medewerkers nog meer te inspireren en motiveren om op een goede manier gebruik te maken van videoconferentie.

Maximaal 6 deelnemers
We gaan bij al onze trainingen uit van maximaal 6 deelnemers. Door de groepen klein te houden, is het uiteindelijke resultaat en rendement van de training maximaal. Onze trainers houden van een kleinschalige, open sessie met veel aandacht voor de deelnemers. Hierdoor kunnen ze snel anticiperen op de groep en kunnen ze flexibel zijn in de stof als de groep erom vraagt.

Wilt u meer weten over deze training? Neem contact op met MK2 Opleiding via 088-652 65 65 of opleiding@mk2.nl.