Presentatietraining

Een dynamische, interactieve en inspirerende presentatie geven… Met de huidige AV-oplossingen lijkt het misschien eenvoudig, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd zo te zijn. Naast het op een goede manier inzetten van AV-middelen, spelen immers ook menselijke aspecten hierbij een grote rol. Bij MK2 zien we dat veel van onze klanten het geven van een presentatie, zeker wanneer die ook op beeld wordt opgenomen, als zeer stressvol ervaren. Om die reden hebben wij deze algemene presentatietraining opgenomen in ons trainingsaanbod.

In deze interactieve training van 3 uur leert u hoe u een verhaal het beste vertelt. Hoe bouwt u uw verhaal op? Welke aspecten spelen een rol bij het geven van een presentatie die boeiend is én blijft? En hoe kunt u AV-presentatiemiddelen zo gebruiken, dat ze een maximaal effect hebben binnen uw presentatie? In deze training staat niet alleen kennis van presentatietechnieken, maar juist ook uw eigen vaardigheden in het presenteren centraal.

Maximaal 6 deelnemers
We gaan bij al onze trainingen uit van maximaal 6 deelnemers. Door de groepen klein te houden, is het uiteindelijke resultaat en rendement van de training maximaal. Onze trainers houden van een kleinschalige, open sessie met veel aandacht voor de deelnemers. Hierdoor kunnen ze snel anticiperen op de groep en kunnen ze flexibel zijn in de stof als de groep erom vraagt.

Wilt u meer weten over deze training? Neem contact op met MK2 Opleiding via 088-652 65 65 of opleiding@mk2.nl.