Detachering

Uw boardroom altijd gereed? Uw auditorium direct gebruiksklaar? Uw aula continu operationeel? Met behulp van een specialist van MK2 bent u verzekerd van permanente controle, service en onderhoud van uw AV-apparatuur. Daarnaast kan de MK2-medewerker ter plaatse snel schakelen en direct ingaan op uw wensen.

Altijd een aanspreekpunt
Wanneer u kiest voor detachering, heeft u elke dag een gemotiveerde MK2-medewerker met verstand van zaken bij u aan het werk. De gedetacheerde medewerker is ons 1e aanspreekpunt binnen uw organisatie inzake AV-techniek en zal vanuit zijn rol de coördinatie hebben naar de afdelingen Verhuur, Storing, Reparatie, Onderhoud en Service van MK2. 

Hoog servicelevel, lage kosten
Via deze constructie wordt een hoge mate van service geboden tegen lage kosten. Door de korte lijnen en het ter plaatse zijn van een specialist kunnen incidenten snel verholpen worden. U verzekert zich met deze dienst van de grootst mogelijke inzetbaarheid van de bij u aanwezige AV-apparatuur.

Trainen en informeren
Naast het preventieve en correctieve onderhoud kan de MK2-medewerker ingezet worden om uw eigen team aan mensen te informeren en te trainen hoe om te gaan met de apparatuur.

Afhankelijk van uw wensen kan een detacheringsovereenkomst voor een bepaalde periode worden afgesloten. Meer informatie over de mogelijkheden van detachering via MK2? Neem contact met ons op via 088 – 652 65 65.